ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 06.14A.01 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ‘‘ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ Α) ΞΥΛΕΙΑΣ Β) ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Γ) ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Δ) ΘΥΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤ) ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ζ) ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Η) ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θ) ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Ι) ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΙΝΗΣ»

16/07/2015
 

περισσότερα


04.04.14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ

30/06/2015
 

περισσότερα


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΙΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Αγίου Όρους

12/06/2015
 

περισσότερα


06.14A.01 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ‘‘ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ Α) ΞΥΛΕΙΑΣ Β) ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Γ) ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Δ) ΘΥΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤ) ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ζ) ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Η) ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θ) ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Ι) ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΙΝΗΣ»

02/06/2015
 

περισσότερα


03.06.02/2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

15/05/2015
 

περισσότερα


06.14A.01 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ‘‘ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ Α) ΞΥΛΕΙΑΣ Β) ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Γ) ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Δ) ΘΥΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤ) ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ζ) ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Η) ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θ) ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Ι) ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΙΝΗΣ

15/04/2015
 

περισσότερα


05.02Θ.16/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Μειοδοτικόυ Διαγωνισμόυ για την προμήθεια τεμαχίων ειδικής διατομής από λαξευτή πέτρα

08/04/2015
 

περισσότερα


03.03.02/2015 Πρόχειρου Μειοδοτικόυ Διαγωνισμόυ για την Προμήθεια Υλικών δόμησης

30/03/2015
 

περισσότερα


02.04.14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια ξύλινων κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων, ξύλινων σκαλών, πυράντοχων θυρών

27/03/2015
 

περισσότερα


03.04.14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια ξεχωριστά 1) Οικοδομικών υλικών και 2) Σχιστόπλακων επιστέγασης-δαπεδόστρωσης-ποδιών παραθύρων

27/03/2015
 

περισσότερα


06.02.14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκτέλεση εργασιών ηλεκτρολογικών, υδρευσης, αποχέτευσης και πυροπροστασίας συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης των υλικών

27/03/2015
 

περισσότερα


02.02.02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Μειοδοτικόυ Διαγωνισμόυ για την προμήθεια και τοποθέτηση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

27/03/2015
 

περισσότερα


03.05.02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Μειοδοτικόυ Διαγωνισμόυ για την προμήθεια (αγορά) Υλικών Η/Μ Εγκαταστάσεων

27/03/2015
 

περισσότερα


02.06.02/215 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Μειοδοτικόυ Διαγωνισμόυ για την προμήθεια (αγορά) Υλικών Η/Μ Εγκαταστάσεων

27/03/2015
 

περισσότερα


ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ

24/03/2015
 

περισσότερα


03.14α.01 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια ξυλείας

06/03/2015
 

περισσότερα


04.14α.01 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια ξεχωριστά: 1. Κουφωμάτων, 2. επίπλων κουζίνας και 3. θυρών πυρασφάλειας

06/03/2015
 

περισσότερα


01.14α.01 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια ξεχωριστά 1) Οικοδομικών υλικών, 2) Σχιστόπλακων επιστέγασης-δαπεδόστρωσης-ποδιών παραθύρων 3) Μολυβδόφυλλων και 4) Στεγνωτικά-χρώματα- μονώσεις

04/03/2015
 

περισσότερα


02.14α.01 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τις μεταφορές υλικών με ημιόνους

04/03/2015
 

περισσότερα


05.14α.01 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια ηλεκτρικού υλικού, υλικού ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης πυρόσβεσης και ειδών υγεινής

04/03/2015
 

περισσότερα