ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 03.11 Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακών προθηκών και συστημάτων φωτισμού για τον εξοπλισμό του χώρου φύλαξης και προβολής κειμηλίων της Ιεράς Μονής Καρακάλλου Αγίου Όρους» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 105341)

26/02/2021

           

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία 

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη: 24/02/2021

 

Αριθμ. Πρωτ.: 83

 

 

 

Προς: Όλους τους ενδιαφερομένους

 

 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 03.11 Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακών προθηκών και συστημάτων φωτισμού για τον εξοπλισμό του χώρου φύλαξης και προβολής κειμηλίων της Ιεράς Μονής Καρακάλλου Αγίου Όρους» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 105341)

 

1ο Ερώτημα
Στο Παράρτημα Ι των τευχών της διακήρυξης με τίτλο «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης», Μέρος Δ –«Τεχνική Περιγραφή Εξοπλισμού Χώρου Προβολής και Φύλαξης Κειμηλίων της Ιεράς Μονής Καρακάλλου» στην σελίδα 15 του άρθρου Μεταλλικές Κατασκευές - Μηχανισμοί Προθηκών αναγράφετε για τους Μηχανισμούς προθηκών: "Οι μηχανισμοί ανοίγματος των προθηκών θα εξασφαλίζουν το άνοιγμα του κρυστάλλου σε 90 μοίρες με περιστροφική κίνηση και με στήριξη στο κάτω και στο επάνω μέρους του σκελετού της προθήκη. Επιπροσθέτως, στην σελίδα 16 του ίδιου τεύχους αναφέρετε: " Η κάθε ανοιγόμενη κρυστάλλινη επιφάνεια, θα ανοίγει απλά προς τα έξω (και σε γωνία έως 90 μοιρών) όπως μια απλή πόρτα"... "Για τους μηχανισμούς ανοίγματος, ζητείται πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, ότι μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν κρύσταλλα βάρους έως 200 κιλών, για τουλάχιστον 2.000 ανοίγματα / φορές (δηλ. υπερκαλύπτοντας έτσι το βάρος των ανοιγόμενων κρυστάλλων) και για άνοιγμα 90 μοιρών." Ωστόσο, στον Πίνακα συμμόρφωσης του Παραρτήματος IV-Τεχνική Προσφορά στο άρθρο 8.2 για τους ίδιους μηχανισμούς των επίτοιχων προθηκών αναγράφετε ότι: "Θα έχουν πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης ότι μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν κρύσταλλα βάρους έως 600 κιλών για τουλάχιστον 10.000 ανοίγματα/φορές και για άνοιγμα 100 μοιρών." Δηλαδή δεν συμφωνούν μεταξύ τους οι απαιτήσεις για τους μηχανισμούς που αναγράφονται σε δύο διαφορετικά σημεία των κειμένων της διακήρυξης.
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα σχέδια, τις προδιαγραφές της μελέτης και το πραγματικό μέγεθος των ανοιγόμενων πορτών των προθηκών, το μέγιστο υπολογιζόμενο βάρος κάθε πόρτας θα είναι μακράν μικρότερο από 200 κιλά. Συνεπώς υποθέτουμε και ζητάμε να μας επιβεβαιώσετε και εσείς, ότι το ορθό για την ζητούμενη πιστοποίηση των μηχανισμών ανοίγματος είναι αυτό που περιγράφεται στην Παράστημα Ι Μέρος Δ, ότι δηλαδή "Θα έχουν πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης ότι μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν κρύσταλλα βάρους έως 200 κιλών για τουλάχιστον 2.000 ανοίγματα/φορές και για άνοιγμα 90 μοιρών".
 
Απάντηση
Ζητείται Πιστοποιητικό μηχανισμών ανοιγόμενων προθηκών, σύμφωνα με την προδιαγραφή 8.2 του Πίνακα Συμμόρφωσης, του Παραρτήματος IV Τεχνική Προσφορά, ήτοι: «Θα έχουν πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, ότι μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν κρύσταλλα βάρους έως 600 κιλών, για τουλάχιστον 10.000 ανοίγματα / φορές και για άνοιγμα 100 μοιρών».
 
 
2ο Ερώτημα
Στο Παράρτημα Ι -Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης, Μέρος Δ- Τεχνική Περιγραφή Εξοπλισμού Χώρου Προβολής και Φύλαξης Κειμηλίων της Ιεράς Μονής Καρακάλλου σε αρκετά σημεία αναγράφεται ότι οι προθήκες πρέπει να είναι στεγανές κατά DIN 5348. Η ακριβής περιγραφή του DINISO 5348 είναι: DINISO 5348 (2019) MechanicalVibrationandshockMechanicalmountingofaccelerometers κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με την στεγανότητα των προθηκών και θεωρούμε ότι έχει αναγραφεί εκ παραδρομής. Υποθέτουμε σε κάθε περίπτωση, ότι θα είναι επαρκές το να είναι οι προθήκες πλήρως στεγανές για τη σκοπούμενη χρήση δηλαδή την φύλαξη κειμηλίων και εκθεμάτων από οργανικά και ανόργανα υλικά. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε.
 
Απάντηση
Εκ παραδρομής αναφέρθηκε ότι οι προθήκες θα είναι στεγανές κατά DIN 5348. Ζητείται Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, για την πλήρη στεγανότητα των προθηκών.
 
 
3ο Ερώτημα
Στον Πίνακα συμμόρφωσης του Παραρτήματος IV-Τεχνική Προσφορά στο άρθρο 8.3 για τους μηχανισμούς ανύψωσης των προθηκών αναγράφετε ότι: "Θα έχουν πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης για ηλεκτρικό μηχανισμό ανύψωσης κρυστάλλων, ότι μπορούν να σηκώνουν κρύσταλλα 120 κιλών για 1.000 ανοίγματα/φορές και για ύψος 75cm. Δεδομένου ότι ο κρυστάλλινος κώδωνας της προθήκης Α1α στην οποία πρέπει να τοποθετηθεί ο μηχανισμός ανύψωσης έχει διαστάσεις 1.10Χ3.30Χ0.40 m αυτό σημαίνει ότι μόνο το βάρος του κρυστάλλου και με το ελάχιστο (μεταξύ των προτεινόμενων) πάχος 8mm θα είναι περίπου στα 140 κιλά (συνολική επιφάνεια κρυστάλλου 7.15m2 και μέσο βάρος κρυστάλλου 20 kg/m2). Αν συνυπολογίσουμε και το βάρος της μεταλλικής βάσης το συνολικό βάρος θα είναι πάνω από 180 κιλά. Αν θεωρήσουμε και έναν ελάχιστο συντελεστή ασφαλείας το πιστοποιητικό ανύψωσης κρυστάλλων θα έπρεπε να ήταν για πολύ περισσότερα από 120 κιλά. Μήπως εκ παραδρομής έχει γραφτεί 120 κιλά αντί για 220 κιλά που προκύπτει βάσει της συγκεκριμένης κατασκευής;
 
Απάντηση
Εκ παραδρομής αναγράφονται τα 120 κιλά. Ζητείται Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, ότι οι μηχανισμοί των προθηκών μπορούν να σηκώνουν κρύσταλλα 240 κιλών, για 1000 ανοίγματα / φορές και για ύψος έως 75εκ.
 
 
4ο Ερώτημα
Στο Παράρτημα Ι -Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης, Μέρος Δ- Τεχνική Περιγραφή Εξοπλισμού Χώρου Προβολής και Φύλαξης Κειμηλίων της Ιεράς Μονής Καρακάλλου στην παράγραφο 2.6 Συστήματα φωτισμού στο εδάφιο ΙΙ. Εφαρμογές γραμμικού φωτισμού με ταινίες LED και φωτιστικών ράγας spot light LED αναγράφετε ότι: " Η τροφοδοσία των γραμμικών ταινιών LED γίνεται με μετασχηματιστές 220/24V,...., με ροοστάτη τύπου OSRAM Optotronic dali LED dimmer 24V". Στην επόμενη σε σελίδα στον πίνακα με τις Προδιαγραφές -Χαρακτηριστικά ταινίας LED στον συνοδευτικό εξοπλισμό αναγράφετε: " Η τροφοδοσία των γραμμικών φωτιστικών μέσων (ταινίες-LED) θα γίνει με μετασχηματιστές 220/12V". Επίσης στην περιγραφή του ροοστάτη ταινίας LED αναγράφετε ότι "αυξομείωση της φωτεινότητας μέσω ροοστάτη LEDdimmer12V (dali / 1-10V). Δεδομένου ότι όλες οι σύγχρονες ταινίες LED λειτουργούν στα 24V θεωρούμε ότι η τάση λειτουργίας 12V έχει αναγραφεί στις προδιαγραφές της ταινίας LED εκ παραδρομής. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε.
 
Απάντηση

Όλες οι ταινίες LED και τα τροφοδοτικά και dimmer τους, πρέπει να λειτουργούν στα 24V.

 

 

5ο Ερώτημα
Στο Παράρτημα Ι - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης, Μέρος Δ- Τεχνική Περιγραφή Εξοπλισμού Χώρου Προβολής και Φύλαξης Κειμηλίων της Ιεράς Μονής Καρακάλλου στην παράγραφο 2.6 Συστήματα φωτισμού στο εδάφιο ΙΙ. Εφαρμογές γραμμικού φωτισμού με ταινίες LED και φωτιστικών ράγας spotlight LED στην παράγραφο 2.6.11 αναφέρετε ότι: " Τα φωτιστικά σποτ κινητά προς δυο κατευθύνσεις, ισχύος 12W..." Στην επόμενη παράγραφο στην Περιγραφή του προβολέα αναγράφετε: " Προβολέας ράγας 10W" Παρακαλώ διευκρινίστε ποια είναι η ορθή τιμή της ισχύος του ζητούμενου φωτιστικού σώματος. Τα 10W, ή τα 12W;
 
Απάντηση

Ο προβολέας ράγας να διαθέτει πηγή φωτισμού LED ισχύος 10W.

 
6ο Ερώτημα
Στο Παράρτημα Ι -Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης, Μέρος Δ- Τεχνική Περιγραφή Εξοπλισμού Χώρου Προβολής και Φύλαξης Κειμηλίων της Ιεράς Μονής Καρακάλλου στην παράγραφο 2.6 Συστήματα φωτισμού στο εδάφιο ΙΙ. Εφαρμογές γραμμικού φωτισμού με ταινίες LED και φωτιστικών ράγας spotlightLED στην παράγραφο 2.6.12 αναφέρετε ότι: " Σύστημα φωτισμού κινητού προς δύο κατευθύνσεις SPOTLIGHT LED 2W 2700Κ / 3000Κ, CRI > =90, μικρού μεγέθους 050mm και ύψος 45mm, dimmable 1-10V, χωνευτό για ανάδειξη χάρτινων εκτυπώσεων. Η πηγή φωτισμού LED να βρίσκεται τοποθετημένη εντός του σώματος του φωτιστικού κατά ±25mm. Διαστάσεις κατάλληλες για δυνατότητα προσαρμογής στα επιθυμητά σημεία τοποθέτησης των φωτιστικών." Στην επόμενη παράγραφο στην Περιγραφή του προβολέα αναγράφετε: " Προβολέας ράγας 10W LED τριφασικής ράγας. Λαμπτήρας HI POWER LED L90/B10 SDCM<2. Διάρκεια ζωής 50000h. Χρωματική απόδοση CRI>90Ra. Θερμοκρασία χρώματος 3000Κ WARM WHITE. Φωτεινότητα τουλάχιστον 900LUMEN. Dimming με ενσωματωμένο ροοστάτη, ρύθμιση 1%-100%. Υλικό κατασκευής από χυτό αλουμίνιο και μαύρη απόχρωση. Κίνηση Κατά 90° κατακόρυφα και 360° οριζόντια. Διαστάσεις Διάμετρος έως 66mm, ±70x137mm. Κλάση μόνωσης ΙΙ, Κλάση κατανάλωσης ΕΕΙ Α+". Παρακαλώ διευκρινίστε ποιό τελικά είναι το ζητούμενο φωτιστικό σώμα.
 
Απάντηση

Ζητείται προβολέας ράγας με πηγή φωτισμού LED ισχύος 10W.

 

 

7ο Ερώτημα
Στο Παράρτημα Ι -Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης, Μέρος Δ- Τεχνική Περιγραφή Εξοπλισμού Χώρου Προβολής και Φύλαξης Κειμηλίων της Ιεράς Μονής Καρακάλλου στην παράγραφο 2.6 Συστήματα φωτισμού στο εδάφιο ΙΙ. Εφαρμογές γραμμικού φωτισμού με ταινίες LED και φωτιστικών ράγας spotlightLED στην παράγραφο 2.6.13 αναφέρετε ότι: " Απλίκα LED (54 XLEDSMD 3528)" Θα μπορούσε το προσφερόμενο φωτιστικό σώμα να περιλαμβάνει διαφορετικό αριθμό LEDSMDκαι όχι αποκλειστικά ακριβώς 54 σε πλήθος, ώστε π.χ. με μεγαλύτερης φωτινότηταςLED (σε Lumenανά Watt),να επιτυγχάνεται το ίδιο φωτιστικό αποτέλεσμα καιμάλιστα με μικρότερη κατανάλωση ρεύματος; Παρακαλώ επιβεβαιώστε αν θα γίνει αποδεκτό και φωτιστικό με διαφορετικό πλήθος LED (πέρνα των 54 που προδιαγράφετε) το οποίο βεβαίως θα καλύπτει σε κάθε περίπτωση την απαίτηση των 80Lumenφωτεινότητας.
 
Απάντηση

Το φωτιστικό δύναται να διαθέτει διαφορετικό αριθμό LED SMD.

 
 
 
8ο Ερώτημα
Στο Παράρτημα Ι -Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης, Μέρος Δ- Τεχνική Περιγραφή Εξοπλισμού Χώρου Προβολής και Φύλαξης Κειμηλίων της Ιεράς Μονής Καρακάλλου στην παράγραφο 2.6 Συστήματα φωτισμού στο εδάφιο ΙΙ. Εφαρμογές γραμμικού φωτισμού με ταινίες LED και φωτιστικών ράγας spotlightLED στην παράγραφο 2.6.14 στις προδιαγραφές αναφέρετε ότι το ζητούμενο spotled πρέπει να είναι 6.2W. Θα μπορούσε το προσφερόμενο φωτιστικό σώμα να είναι χαμηλότερης ισχύος αλλά με ίση ή μεγαλύτερη φωτεινή ροή έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας;
 
Απάντηση

Το φωτιστικό πρέπει να διαθέτει ±6% της προδιαγραφόμενης ισχύος και ±6% της προδιαγραφόμενης φωτεινής ροής όπως αυτές ορίζονται αριθμητικώς στην μελέτη. Το μέγιστο ρεύμα οδήγησης πρέπει να είναι από 250 mA έως 350 mA.

 
 
9ο Ερώτημα
Στο Παράρτημα Ι -Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης, Μέρος Δ- Τεχνική Περιγραφή Εξοπλισμού Χώρου Προβολής και Φύλαξης Κειμηλίων της Ιεράς Μονής Καρακάλλου στην παράγραφο 2.6 Συστήματα φωτισμού στο εδάφιο Β Φωτισμός Προθηκών αναφέρετε: "Ζητείται να χρησιμοποιηθεί γραμμική πλακέτα LED (όχι απλή λεντοταινία), υψηλής απόδοσης, ντιμαριζόμενη 12V, 17W/m" Δεδομένου ότι η γραμμικές πλακέτες LED 12V είναι παρωχημένης τεχνολογίας και χαμηλότερης απόδοσης φωτεινότητας σε σχέση με τις σύγχρονες ταινίες LED 24V, θα μπορούσε αντί για γραμμική πλακέτα LED να προσφερθεί ταινία LED, όπως άλλωστε ακριβώς ζητείται ήδη να προσφερθεί και για την εφαρμογή γραμμικού φωτισμού στο εδάφιο ΙΙ της παραγράφου Α. Φωτισμός χώρων; Επίσης στην συνέχεια στις προδιαγραφές γραμμικής πλακέτας LED αναγράφετε: - Υψηλής απόδοσης: 15W/m(και όχι 17W/m που αναφέρεται ανωτέρω) - Φωτεινότητα: 1000-1200 lm/m Παρακαλώ διευκρινίστε μας ποια είναι τελικά η ζητούμενη ισχύος W/m. Θα μπορούσαμε να προσφέρουμε ταινία LED με χαμηλότερη καταναλισκόμενη ισχύ αλλά μεγαλύτερη φωτεινότητα? Η φωτεινότητα θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη από την αναγραφόμενη;
 
Απάντηση

Το φωτιστικό να διαθέτει πλακέτα LED - και όχι απλή λεντοταινία - με απόδοση: 15W / μέτρο, τροφοδοσία: 12 Vdc, φωτεινότητα: 1000-1200 lm/m. Εκ παραδρομής αναφέρθηκε 17W/m, στην αρχή των προδιαγραφών.

 

 

 

 

Επιπλέον, σας επισημαίνουμε ότι, όπου υπάρχει διάσταση στις προδιαγραφές του κειμένου της Διακήρυξης, υπερισχύουν όσα αναγράφονται στον Πίνακα Συμμόρφωσης του Παραρτήματος IV Τεχνική Προσφορά.

 

 

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

 

 

Ο χειριστής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αρχοντής Χρήστος - Γεώργιος

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ