ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Παρακαλούμε αποστείλετε με Fax στο 2310 888553 η ταχυδρομικώς στην διεύθυνση CAPITAL TRADE CENTER - ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN COSMOS

Λαέρτου 22 - 57001 - Πυλαία Θεσσαλονίκης

Κτίριο Γ 2ος Όροφος

Δυνατότητα αποστολής και στο mail: a.drosakis@ikao.ondsl.gr.

Προς «Πρόγραμμα Άθως» Υπόψη Κου Α. Δροσάκη, σύντομο βιογραφικό με τα στοιχεία σας, την ειδικότητα, τα έτη εργασίας, καθώς και σύντομη αναφορά στα έργα στα οποία απασχοληθήκατε,. 

Δεν δίνονται πληροφορίες τηλεφωνικώς.