ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 03.11 Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακών προθηκών και συστημάτων φωτισμού για τον εξοπλισμό του χώρου φύλαξης και προβολής κειμηλίων της Ιεράς Μονής Καρακάλλου Αγίου Όρους» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 105341)

26/02/2021

           

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία 

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη: 24/02/2021

 

Αριθμ. Πρωτ.: 82

 

 

 

Προς: Όλους τους ενδιαφερομένους

 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 03.11 Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακών προθηκών και συστημάτων φωτισμού για τον εξοπλισμό του χώρου φύλαξης και προβολής κειμηλίων της Ιεράς Μονής Καρακάλλου Αγίου Όρους» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 105341)

 
Όσον αφορά στο άρθρο 2.2.7 «Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης» της διακήρυξης του θέματος, σύμφωνα με το οποίο «Ο οικονομικός φορέας οφείλει να είναι πιστοποιημένος κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εκτός από την υποχρέωση όπου το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει να καλύπτει την κατασκευή προθηκών, καθώς το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι και η προμήθεια και η εγκατάσταση εκθεσιακών προθηκών και συστημάτων φωτισμού, ενναλλακτικά γίνεται δεκτό και ISO το οποίο θα καλύπτει την προμήθεια προθηκών. 
 
Συνεπώς θα γίνονται δεκτές και οι προσφορές οικονομικών φορέων, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015, με πεδίο εφαρογής την προμήθεια ή την εμπορία προθηκών. 

 

 

 

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

 

 

 

Ο χειριστής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αρχοντής Χρήστος - Γεώργιος

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ