Η Τεχνική Υπηρεσία

Διεύθυνση: CAPITAL TRADE CENTER - ΠΕΡΙΟΧΗ MEDITERRANEAN COSMOS

Λαέρτου 22 - 57001 - Πυλαία Θεσσαλονίκης

Κτίριο Γ 2ος Όροφος

Τηλ         : +302310888553 Fax: +302310888646

Ηλ. Ταχυδ: prgathos@ikao.ondsl.gr