ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (0)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ (0)

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (34)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (3)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (12)

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ (11)

ΕΚΚΡΕΜΕΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (9)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (3)

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (7)

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ (0)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

19/12/2020

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον υπ’ αρίθμ. 01.11 Διαγωνισμό προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» για τις ανάγκες του υποέργου υπ’ αρ. 3 της Πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΥΠΟΓΕΙΟΥ Ι. ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ»

περισσότερα

03/12/2020

02.11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚATAΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ

περισσότερα

30/11/2020

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 01.11 ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ" ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ

περισσότερα

18/11/2020

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης του υπ’ αρ. 02.11 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών» για τις ανάγκες του υποέργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α&Β ΥΠΟΓΕΙΟΥ Ν-Α ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ι.Μ. ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» της Πράξης: «Αποκατάσταση ΝΑ τμήματος Α΄ και Β΄ υπογείου Ι. Μονής Καρακάλλου και μετασκευή του σε χώρο προβολής και φύλαξης κειμηλίων» (ΟΠΣ: 5038127)

περισσότερα

16/11/2020

Ολοκλήρωση διενέργειας Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακών προθηκών και συστημάτων φωτισμού για τον εξοπλισμό του χώρου φύλαξης και προβολής κειμηλίων της Ιεράς Μονής Καρακάλλου Αγίου Όρους».

περισσότερα