ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (2)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (2)

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ (0)

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (76)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (3)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (14)

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ (32)

ΕΚΚΡΕΜΕΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (12)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (15)

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (0)

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ (0)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

17/04/2024

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 04.07 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Αποκατάσταση Αντιπροσωπείου της Ι. Μ. Παντοκράτορος στις Καρυές» ΤΗΣ Ι. Μ. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ

περισσότερα

15/04/2024

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 03.06. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Β΄ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Αποκατάσταση και επέκταση καθ' ύψος του κτηρίου βιβλιοθήκης της Ι.Μ. Κουτλουμουσίου»

περισσότερα

19/03/2024

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών του υπ’ αρ. 02.03.Β Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (A΄ ΦΑΣΗ)», για τις ανάγκες του υπ’ αρ. 04 υποέργου: «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (A΄ ΦΑΣΗ)» της Πράξης: «Νέα εγκατάσταση τηλεθέρμανσης και αποκατάσταση του Κελλιού Αγίου Νικολάου στην περιοχή Καψάλα (Καρυές) της Ι. Μονής Ιβήρων» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 344426, 344429)

περισσότερα

19/03/2024

Ενημέρωση σχετικά με διόρθωση στις προδιαγραφές του υπ’ αρ. 02.03.Β Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (A΄ ΦΑΣΗ)»: ΟΜΑΔΑ 2 «Σωληνώσεις» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 344429)

περισσότερα

15/03/2024

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 03.06 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Β΄ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ

περισσότερα