ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 05.14 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΘΩΝ – ΣΧΙΣΤΟΠΛΑΚΩΝ - ΧΟΝΔΡΟΠΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

05/03/2024
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 02.03.B ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (A΄ ΦΑΣΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Νέα εγκατάσταση τηλεθέρμανσης Ιεράς Μονής Ιβήρων"

14/02/2024
 

περισσότερα


Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 01.14.Σ Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων, προθηκών και συστημάτων φωτισμού για τον εξοπλισμό του Σκευοφυλακίου, της Βιβλιοθήκης, του Εικονοφυλακίου και του Αρχείου της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Αγίου Όρους» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 298258, 298259)

13/02/2024
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 01.14.Σ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

12/01/2024
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 02.14 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ «Ο ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ», ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΥΒΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Α' ΣΤΗΝ Ι. ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ, ΤΗΣ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ»

10/01/2024
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 02.6.B ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Αποκατάσταση και επέκταση καθ' ύψος του κτηρίου βιβλιοθήκης της Ι.Μ. Κουτλουμουσίου"

09/01/2024
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 02.6.Α ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Ανακατασκευή Ιεράς Καλύβης Κοίμησης της Θεοτόκου(Β΄) Ιεράς Σκήτης Αγίου Παντελεήμονος Ι.Μ. Κουτλουμουσίου»

08/01/2024
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 04.14 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΥΒΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Α' ΣΤΗΝ Ι. ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ ΤΗΣ Ι.Μ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ» ΚΑΙ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΝΕΑΣ ΣΚΗΤΗΣ, ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ»

22/12/2023
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 02.01 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ ΙΕΡΑΣ ΣΚΗΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΆΝΝΗΣ, Ι.Μ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΌΡΟΥΣ» ΚΑΙ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΑΣ ΚΑΛΥΒΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Δ΄- ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ Ι. Σ. ΑΓΙΑΣ ΆΝΝΗΣ, Ι. Μ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΌΡΟΥΣ»

19/12/2023
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 02.09 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΗΣ Ι. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΤΜΗΜΑ Γ»

22/11/2023
 

περισσότερα


Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων, προθηκών και συστημάτων φωτισμού για τον εξοπλισμό του Σκευοφυλακίου, της Βιβλιοθήκης, του Εικονοφυλακίου και του Αρχείου της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Αγίου Όρους», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.092.312,31 €, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

16/11/2023
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 03.08.Π ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ», ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»

27/10/2023
 

περισσότερα


ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ 03.12 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΡΣΑΝΑ Ι.Μ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ»

27/10/2023
 

περισσότερα


Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του υπ’ αρ. 07.03 Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Πετρελαίου κίνησης», για τις ανάγκες των πράξεων: «Αποκατάσταση του Κελλιού Αγίου Νικολάου στην περιοχή Καψάλα (Καρυές) της Ιεράς Μονής Ιβήρων» και «Νέα εγκατάσταση τηλεθέρμανσης Ιεράς Μονής Ιβήρων» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 234140)

24/10/2023
 

περισσότερα


2η Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Αποβάθρα Λιμένος Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 202282)

18/10/2023
 

περισσότερα


2η Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του υπ’ αρ. 07.03 Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Πετρελαίου κίνησης», για τις ανάγκες των πράξεων: «Αποκατάσταση του Κελλιού Αγίου Νικολάου στην περιοχή Καψάλα (Καρυές) της Ιεράς Μονής Ιβήρων» και «Νέα εγκατάσταση τηλεθέρμανσης Ιεράς Μονής Ιβήρων» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 234140)

17/10/2023
 

περισσότερα


Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Αποβάθρα Λιμένος Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 202282)

10/10/2023
 

περισσότερα


Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του υπ’ αρ. 07.03 Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Πετρελαίου κίνησης», για τις ανάγκες των πράξεων: «Αποκατάσταση του Κελλιού Αγίου Νικολάου στην περιοχή Καψάλα (Καρυές) της Ιεράς Μονής Ιβήρων» και «Νέα εγκατάσταση τηλεθέρμανσης Ιεράς Μονής Ιβήρων» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 234140)

09/10/2023
 

περισσότερα


Θέμα: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωσης διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Αποβάθρα Λιμένος Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας»

02/10/2023
 

περισσότερα


Διευκρινήσεις επί της παρ. 5.1, του Άρθρου 5, της ΕΣΥ του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Αποβάθρα Λιμένος Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 202282)

29/09/2023
 

περισσότερα