ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του υπ’ αρ. 07.03 Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Πετρελαίου κίνησης», για τις ανάγκες των πράξεων: «Αποκατάσταση του Κελλιού Αγίου Νικολάου στην περιοχή Καψάλα (Καρυές) της Ιεράς Μονής Ιβήρων» και «Νέα εγκατάσταση τηλεθέρμανσης Ιεράς Μονής Ιβήρων» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 234140)

24/10/2023

           

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία 

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη: 23/10/2023

 

Αριθμ. Πρωτ.: 940

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του υπ’ αρ. 07.03 Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Πετρελαίου κίνησης», για τις ανάγκες των πράξεων: «Αποκατάσταση του Κελλιού Αγίου Νικολάου στην περιοχή Καψάλα (Καρυές) της Ιεράς Μονής Ιβήρων» και «Νέα εγκατάσταση τηλεθέρμανσης Ιεράς Μονής Ιβήρων» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 234140)

Έχοντας υπόψη:

  1. Tην προθεσμία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού του θέματος, η οποία λήγει σήμερα, 23/10/2023 και ώρα 10:00 π.μ.
  2. Την μη υποβολή προσφορών από οικονομικούς φορείς.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Τη χορήγηση παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών του υπ’ αρ. 07.03 Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Πετρελαίου κίνησης», για τις ανάγκες των πράξεων: «Αποκατάσταση του Κελλιού Αγίου Νικολάου στην περιοχή Καψάλα (Καρυές) της Ιεράς Μονής Ιβήρων» και «Νέα εγκατάσταση τηλεθέρμανσης Ιεράς Μονής Ιβήρων», με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 234140, η οποία λήγει σήμερα, 23/10/2023 και ώρα 10:00 π.μ., έως την Τρίτη, 24/10/2023 και ώρα 15:00 μ.μ.

Σε συνέχεια της ως άνω παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετατίθεται και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 25/10/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

Ο χειριστής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Αρχοντής Χρήστος - Γεώργιος

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ