ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

2η Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Αποβάθρα Λιμένος Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 202282)

18/10/2023

           

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία 

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη: 18/10/2023

 

Αριθμ. Πρωτ.: 888

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Αποβάθρα Λιμένος Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 202282)

Έχοντας υπόψη:

  1. Tην προθεσμία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού του θέματος, η οποία έληγε στις 18/10/2023 και ώρα 10:00 π.μ.
  2. Την μη υποβολή προσφορών από οικονομικούς φορείς.
  3. Το άρθρο 18 της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 23PROC013426776) και το άρθρο 98 του Ν.4412/2016.
  4. Την υπ’ αρ. Φ. 2/40/ΠΑ 4047/05-18.10.2023 Απόφαση της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, με την οποία ορίζει ως νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 31/10/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 03:00 μ.μ. και ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγιση των προσφορών του ως άνω διαγωνισμού την 03/11/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Την μετάθεση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών του δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Αποβάθρα Λιμένος Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας», με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 202282, η οποία έληγε στις 09/10/2023 και ώρα 10:00 π.μ., για την Τρίτη, 31/10/2023 και ώρα 03:00 μ.μ. και, αντίστοιχα, την μετατόπιση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών από την Δευτέρα, 23/10/2023 και ώρα 10:00 π.μ. για τη Παρασκευή, 03/11/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους

 

Ανδρέας Δροσάκης

Πολιτικός Μηχανικός

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ