ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διευκρινήσεις για τον υπ’ αρ. 01.02 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Υλικών» ΟΜΑΔΑ 5 «Σιδηρικά είδη» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 349673)

23/05/2024

         

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία 

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη: 23/05/2024

 

Αριθμ. Πρωτ.: 380

 

 

 

Προς: Όλους τους ενδιαφερομένους

 

 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τον υπ’ αρ. 01.02 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Υλικών».

 

ΟΜΑΔΑ 5 «Σιδηρικά είδη» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 349673)

 

Ερωτήσεις από ΝΙΚ. ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ

Παρακαλούμε πολύ θα θέλαμε να μας δώσετε δυο διευκρινήσεις για τα ζητούμενα προϊόντα :

5.3 γαλβανιζέ δικτυωτό έλασμα οπής 2,5*2,5cm / πρόκειται για σίτα;

5.7 ανοξείδωτοι μεταλλικοί ελκυστήρες μετά σπειρωμάτων, κοχλιών από νευροχάλυβα ΙΝΟΧ 316 / για τι Φ πρόκειται??? Το συγκεκριμένο μετριέται σε kgr και όχι m2. Μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος στην περιγραφή;

 

Ερωτήσεις από ΑΛΚΥΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Ε Ε

Αναφορικά με τα ζητούμενα της ΟΜΑΔΑΣ 5, θα θέλαμε διευκρινιστικές πληροφορίες σχετικά με τις διαστάσεις:

1. Πλάτος και μήκος για το γαλβανιζέ δικτυωτό έλασμα οπής 2,5x2,5 cm.

2. Πλάτος και μήκος για τη γαλβανισμένη τραπεζοειδής λαμαρίνα πάχους 1,25 mm

3. Πλάτος και μήκος για τη γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm.

 

Σε συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματός μας, παρακαλούμε διευκρινίστε και το μέγεθος της οπής για το υλικό:

5.6 Διάτρητα ελάσματα από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα πλάτους 12 εκ, μήκους 35 εκ και πάχους 10-12 χιλ.

 

Αναφορικά με το υλικό: 5.7. Ανοξείδωτοι μεταλλικοί ελκυστήρες μετά σπειρωμάτων, κοχλιών από νευροχάλυβα ΙΝΟΧ 316., μιλώντας για 6μετρους ράβδους Φ30, θα χρειαστούμε τα συνολικά τεμάχια ή μέτρα και όχι τετραγωνικά μέτρα.

 

 

Απαντήσεις – Διευκρινίσεις ΟΜΑΔΑ 5

5.3 Γαλβανιζέ δικτυωτό έλασμα οπής 2,5x2,5 cm – πρόκειται για σίτα γαλβανιζέ οπής 2,5*2,5 cm (πλάτος 0,40 m ή 0,50 m σε ρολά 5 ή 10 m)

 

5.4 Τραπεζοειδής λαμαρίνα πάχους 1,25 mm (πλάτος 0,70 m – 1,00 m και μήκος 6,00 m)

 

5.5  Γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm (τραπεζοειδής, πλάτους 0,90 m - 1,00 m και μήκος 5 m)

 

5.6  Διάτρητα ελάσματα από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα πλάτους 12 εκ, μήκους 35 εκ και πάχους 10-12 χιλ με μέγεθος οπής Φ12

 

5.7 Ανοξείδωτοι μεταλλικοί ελκυστήρες μετά σπειρωμάτων, κοχλιών από νευροχάλυβα ΙΝΟΧ 316 – σελ. 32 του Παραρτήματος Ι Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης αναφέρεται το εξής:

Ανοξείδωτοι χαλύβδινοι ράβδοι κυκλικής διατομής για την κατασκευή ελκυστήρων διατομής Φ20 και ποιότητας AISI 316 σε βέργες μήκους 6m λείας επιφάνειας (όχι με ραβδώσεις). Στις άκρες τους και σε μήκος 30 cm θα έχουν σπείρωμα για την μεταξύ τους ένωση. Επιπλέον, θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού). Περιλαμβάνονται και διάφορα ανοξείδωτα σιδηρικά ποιότητας AISI 316 όπως παξιμάδια, ντίζες, βίδες, στριφόνια, ελάσματα, ειδικά τεμάχια για σύνδεση των ελκυστήρων.

 

Η ορθή μονάδα μέτρησης είναι m. Να ληφθεί υπόψη στην προσφορά σας.

 

Ενδεικτικός πίνακας

Α/Α

Μέτρα μήκους

Ποσότητα

1

9,06

4

2

4,20

4

3

8,08

6

4

4,16

2

5

5,78

2

6

4,68

2

 

Η οριστική παραγγελία με τα ακριβή μέτρα θα δοθεί με την πρόοδο των εργασιών.

 

 

 

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

 

 

 

Ο χειριστής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αρχοντής Χρήστος - Γεώργιος

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ