ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διευκρινήσεις για τον υπ’ αρ. 01.02 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Υλικών» ΟΜΑΔΑ 1 «Οικοδομικά Υλικά» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 349669)

30/05/2024

           

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία 

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη: 30/05/2024

 

Αριθμ. Πρωτ.: 391

 

 

 

Προς: Όλους τους ενδιαφερομένους

 

 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τον υπ’ αρ. 01.02 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Υλικών».

 

ΟΜΑΔΑ 1 «Οικοδομικά υλικά» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 349669)

 

Ερώτηση από ΤΣΙΦΤΗ ΔΑΦΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Παρακαλώ να μας ενημερώσετε αν για το είδος με ΑΑ 27 Αρμόστοκος πλακιδίων εποξειδικός, γίνονται αποδεκτά προϊόντα σύμφωνα μόνο με το ΕΝ 12004 είτε αν γίνονται αποδεκτά προϊόντα πορσελανώδη αρμόστοκου μη εποξειδικά τα οποία είναι σύμφωνα με το ΕΝ 12808-2.

 

Απαντήσεις – Διευκρινίσεις ΟΜΑΔΑ 1

Κατόπιν της ερώτησής σας για το υλικό της Ομάδας 1 «Οικοδομικά υλικά», με ΑΑ 27 «Αρμόστοκος πλακιδίων εποξειδικός», σας διευκρινίζουμε ότι γίνονται αποδεκτά προϊόντα σύμφωνα μόνο με το ΕΝ 12808-1. Τα αποδεκτά υλικά δεν είναι απαραίτητο να φέρουν ένδειξη CE, καθώς η συγκεκριμένη απαίτηση ζητήθηκε εκ παραδρομής στο έντυπο Τεχνικής Προσφοράς (Παράρτημα IV).

 

 

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

 

 

 

Ο χειριστής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αρχοντής Χρήστος - Γεώργιος

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ