ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

03.03.14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

31/03/2014
 

περισσότερα


04.01.14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

31/03/2014
 

περισσότερα


04.03.14 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ,ΒΑΘΜΙΔΩΝ,ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ ΟΡΟΦΩΝ,ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

31/03/2014
 

περισσότερα


07.01.15_ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΜ ΥΛΙΚΩΝ

28/03/2014
 

περισσότερα


04.01.07_ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΜ ΥΛΙΚΩΝ

28/03/2014
 

περισσότερα


03.01.07_ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ

28/03/2014
 

περισσότερα


03.02.07_ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

28/03/2014
 

περισσότερα


02.01α.16_ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜ ΥΛΙΚΩΝ

27/03/2014
 

περισσότερα


02.01β.16_ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜ ΥΛΙΚΩΝ

27/03/2014
 

περισσότερα


02.02στ.16_ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΡΥΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

27/03/2014
 

περισσότερα


03.01Α.12 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

26/03/2014
 

περισσότερα


03.01.05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

26/03/2014
 

περισσότερα


01.06.02 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

26/03/2014
 

περισσότερα


02.05.02 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

10/03/2014
 

περισσότερα


02.02.05 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

26/02/2014
 

περισσότερα


01.04.02 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

24/02/2014
 

περισσότερα


04.01.06/2014_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ Η/Μ

18/02/2014
 

περισσότερα


01.02δ.16_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ

18/02/2014
 

περισσότερα


02.02.07/2014_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜ ΥΛΙΚΩΝ Ι. Μ. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ

13/02/2014
 

περισσότερα


06.01β.15/2014_ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ, ΕΙΚΟΝΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ.

13/02/2014
 

περισσότερα