ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διόρθωση σφάλματος στον διαγωνισμό 02.03

09/09/2019

 

            

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία  

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη:

06/09/2019

Αριθμ. Πρωτ.:

339

 

Προς: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς  φορείς

ΘΕΜΑ:    Διόρθωση σφάλματος στον διαγωνισμό 02.03 με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α συστήματος 79227) για την «Προμήθεια Ξυλείας» για τις ανάγκες του υποέργου «Προμήθεια Ξυλείας» της πράξης: «Εργασίες αποκαταστάσεως στο βόρειο τμήμα της δυτικής πτέρυγας της Ι. Μονής Ιβήρων»

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού προμήθειας του θέματος, με Α/Α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 79227, τέθηκε εκ παραδρομής στον προϋπολογισμό για το υλικό με Α/Α 3 «Κόντρα πλακέ θαλάσσης 20χιλ» ως μονάδα μέτρησης κυβικά μέτρα (m3), αντί της ορθής: τετραγωνικά μέτρα (m2).

Παρακαλούμε να υποβάλετε τις προσφορές σας στο διαγωνισμό σύμφωνα με την ανωτέρω διόρθωση.

 

Ο χειριστής της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους

 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Χρήστος – Γεώργιος Αρχοντής

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ