ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διευκρίνιση για τον υπ’ αρ. 02.17 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών»: ΟΜΑΔΑ 1 «Οικοδομικά Υλικά»

09/05/2024

          

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία 

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη: 09/05/2024

 

Αριθμ. Πρωτ.: 349

 

 

 

Προς: Όλους τους ενδιαφερομένους

 

 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση για τον υπ’ αρ. 02.17 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών»: ΟΜΑΔΑ 1 «Οικοδομικά Υλικά» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 349465)

 

Ερώτηση: 

Παρακαλώ να μας ενημερώστε αν για το είδος με αα. 1.24 Αρμόστοκος γίνονται ενναλακτικά αποδεκτά προϊόντα με CE που συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΝ 12004.

 

Απάντηση: 

Γίνονται εναλλακτικά αποδεκτά προϊόντα με CE που συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΝ 12004.

 

 

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

 

 

 

Ο χειριστής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αρχοντής Χρήστος - Γεώργιος

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ