ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διευκρίνιση για τον υπ’ αρ. 02.17 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών»: ΟΜΑΔΑ 1 «Οικοδομικά Υλικά»

08/05/2024

        

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία 

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη: 08/05/2024

 

Αριθμ. Πρωτ.: 348

 

 

 

Προς: Όλους τους ενδιαφερομένους

 

 

 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με διόρθωση στις προδιαγραφές του υπ’ αρ. 02.17 Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών»: ΟΜΑΔΑ 1 – Οικοδομικά Υλικά (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 349465)

 

Ερώτηση: 
Παρακαλώ να μας ενημερώσετε αν για το είδος με αα 1.1 γίνεται αποδεκτό τσιμένο με κατηγορία αντοχής 32,5Ν και για το είδος  με αα 1.2 γίνεται αποδεκτό τσιμέντο με κατηγορία αντοχής 42,5 Ν.

 

Απάντηση: 

Και για τα δύο είδη γίνονται εναλλακτικά αποδεκτοί και οι προτεινόμενοι τύποι.

 

 

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

 

 

 

Ο χειριστής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αρχοντής Χρήστος - Γεώργιος

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ