ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρίθμ. 01.14 Διαγωνισμό προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων, προθηκών και συστημάτων φωτισμού για τον εξοπλισμό του Σκευοφυλακίου, της Βιβλιοθήκης, του Εικονοφυλακίου και του Αρχείου της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Αγίου Όρους»

25/05/2020

           

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία 

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη: 25/05/2020

 

Αριθμ. Πρωτ.: 282

 

 

Προς:

Όλους τους ενδιαφερομένους

 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρίθμ. 01.14 Διαγωνισμό προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων, προθηκών και συστημάτων φωτισμού για τον εξοπλισμό του Σκευοφυλακίου, της Βιβλιοθήκης, του Εικονοφυλακίου και του Αρχείου της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Αγίου Όρους»

 

Ερώτημα 1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 2.6.13. Στο φωτιστικό 2.6.13 δεν αναγράφεται η φωτεινή ροή του φωτιστικού. Ποια είναι η επιθυμητή προδιαγραφή;

Η επιθυμητή προδιαγραφή φωτεινής ροής του φωτιστικού είναι >1400lumen.

 

Ερώτημα 2

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 2.6.14. Σχετικά με το φωτιστικό 2.6.14 η διακήρυξη αναγράφει ‘μικρού μεγέθους 50mm και ύψος 45mm’ καθώς και ‘ενδεικτικές διαστάσεις διάμετρος έως ± 35mm x ύψος ±25mm\ Ποια από τις δύο διαστάσεις του φωτιστικού τύπου SPOTLIGHT LED, 2W είναι η επιθυμητή;

Η επιθυμητή διάσταση του φωτιστικού είναι η διάμετρος έως ± 35mm x ύψος ±25mm. Το κείμενο ‘μικρού μεγέθους 50mm και ύψος 45mm’ να σβηστεί πλήρως.

 

Ερώτημα 3

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 2.6.17. Στην παράγραφο 2.6 II. Εφαρμογές γραμμικού φωτισμού με ταινίες Led και φωτιστικών ράγας spot light Led, αναγράφει ως γενική περιγραφή: Οι ταινίες LED σε ρολό αποτελούνται από μονάδες λευκών μονοχρωματικών LED και τοποθετούνται σε ευθύγραμμα προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου (διπλής ανοδίωσης) με προστατευτικό διάφανο πολυκαρβονικό κάλυμμα, σε επιλεγμένες θέσεις στην ψευδοροφή για να συνεισφέρουν στο γενικό φωτισμό του χώρου, σε ειδικά διαμορφωμένη εσοχή της ψευδοροφής και του παρεκκλησίου, στην εντοπισμένη προβολή κειμηλίων εκτός των προθηκών στο φωτισμό των φωτογραφικών αναπαραγωγών και γενικότερα των επιφανειών εποπτικού υλικού.’ Παρακάτω όμως στις προδιαγραφές του φωτιστικού τύπου 2.6.17 για τις φωτογραφικές αναπαραγωγές αναγράφει ‘Γραμμικά LED Wallwasher’. Ποια η διαφοροποίηση του σε σχέση με την γενική περιγραφή της παραγράφου 2.6 II.;

Όσον αφορά το φωτιστικό 2.6.17, πρόκειται για προφίλ αλουμινίου το οποίο να είναι ικανό να παρέχει γραμμικό φωτισμό ασύμμετρης δέσμης τύπου wallwasher και να τοποθετείται χωνευτό στην ψευδοροφή.

Όσον αφορά την περιγραφή ‘(διπλής ανοδίωσης)’, όπως παραπάνω, δεν είναι απαραίτητο να διαθέτουν ένα τέτοιο χαρακτηριστικό, τα προφίλ αλουμινίου των εφαρμογών γραμμικού φωτισμού.

 

Ερώτημα 4

Να διευκρινιστεί ο τρόπος υλοποίησης για το μασιφάρισμα τελειωμάτων, στις επιφάνειες των ξύλινων επίπλων (πλαϊνά, ράφια στέψη) και το πάχος των μασίφ ξύλινων διατομών.

Οι διατομές για το μασιφάρισμα των επιφανειών Μdf (πλαϊνά, ράφια, κ.λ.π)δεν μπορεί να είναι μικρότερες από 8mm. Tοποθετούνται περιμετρικά στα σόκκορα των επιφανειών από Mdf. Στη συνέχεια στις επιφάνειες αυτές πρεσάρεται ο καπλαμάς καλύπτοντας την επιφάνεια της περιμετρικής μασίφ διατομής και ξακρίζεται. Η μασίφ διατομή παραμένει ορατή μόνο στο σόκκορο.

 

Ερώτημα 5

Να διευκρινιστεί το υλικό κατασκευής των πλαισίων των θυρών, των βιβλιοθηκών (υαλόθυρες, ταμπλαδωτές). Πρόκειται για μασίφ διατομές ή για μασιφαρισμένες επιφάνειες με πρεσσαρισμένο καπλαμά.

Πρόκειται για μασίφ διατομές.

 

Ερώτημα 6

Στο Μέρος Δ’ του Παραρτήματος I της οικείας Διακήρυξης για το Τμήμα 1, το οποίο αφορά την τεχνική περιγραφή των προς εγκατάσταση επίπλων, ορίζεται στην παράγραφο 1.1.3.Βιβλιοθήκες ψηλές κλειστού τύπου (υαλόθυρες) ότι «.Οι ορθοστάτες, τα ράφια, η βάση και η στέψη της βιβλιοθήκης κατασκευάζονται από ολόσωμες επιφάνειες ξυλείας δρυός, πάχους 3 cm...». Ωστόσο, πιο κάτω, σε άλλο σημείο ορίζεται ότι «....Το πλαίσιο της βιβλιοθήκης δη λ., ορθοστάτες, ράφια, βάση και στέψη κατασκευάζονται από mdf 30 mm με επένδυση καπλαμά δρυός». Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε το υλικό από το οποίο θα κατασκευαστούν οι ορθοστάτες, τα ράφια, η βάση και η στέψη της ψηλής βιβλιοθήκης κλειστού τύπου (υαλόθυρες).

Ερώτημα 7

Στο Μέρος Δ’ του Παραρτήματος I της οικείας Διακήρυξης για το Τμήμα 1, το οποίο αφορά την τεχνική περιγραφή των προς εγκατάσταση επίπλων, ορίζεται στην παράγραφο 1.1.4. Βιβλιοθήκες χαμηλές κλειστού τύπου (υαλόθυρες) ότι «... Οι ορθοστάτες, τα ράφια, η βάση και η στέψη των βιβλιοθηκών αποτελούνται από ολόσωμες επιφάνειες ξυλείας δρυός πάχους 3 cm...». Ωστόσο, πιο κάτω, σε άλλο σημείο ορίζεται ότι «....Το πλαίσιο της βιβλιοθήκης δηλ., ορθοστάτες, ράφια, βάση και στέψη κατασκευάζονται από mdf 30 mm με επένδυση καπλαμά δρυός». Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε το υλικό από το οποίο θα κατασκευαστούν οι ορθοστάτες, τα ράφια, η βάση και η στέψη της χαμηλής βιβλιοθήκης κλειστού τύπου (υαλόθυρες).

Διευκρινίζεται ότι  οι ορθοστάτες,τα ράφια, η βάση και η στέψη  των βιβλιοθηκών

θα κατασκευαστούν   από μασιφαριμένο  MDF 30mm (βλ. περιγραφή μασιφαρίσματος στην  απάντηση  του ερωτήματος 4).

 

Ερώτημα 8

Διά την εγκατάσταση των επίπλων (η οποία περιλαμβάνει την μεταφορά και την τοποθέτηση τους) απαιτείται προσωπικό 7 ατόμων και εργασία 6 ημερών. Παρακαλούμε διευκρινίστε μας αν υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας του προσωπικού μας στους χώρους της Ιεράς Μονής ώστε να υλοποιηθεί η εγκατάσταση των επίπλων.

Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, άρθρο 2, παράγραφοι 2.6 και 2.7:           

«2.6 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει και να συνυπολογίσει στην προσφορά του το κόστος για τη διαμονή του ιδίου, των μηχανικών, του εργατοτεχνικού προσωπικού, των χειριστών, οδηγών κλπ, καθώς δεν διατίθενται ελεύθερες εγκαταστάσεις και ξενοδοχειακές κλίνες.

2.7 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά και να συνυπολογίσει στην προσφορά του το κόστος για την διατροφή του προσωπικού του και του ιδίου (τυχόν προμήθειες, εξοπλισμός κουζίνας, αγορά έτοιμων γευμάτων κλπ), καθώς δεν διατίθεται από την πλευρά της Ιεράς Μονής.»

 

Ερώτημα 9

Θα θέλαμε να μας σχεδιάσει η επιβλέπων Αρχιτέκτονας την τομή από το πηχάκια που πρέπει να τοποθετηθεί στις βιβλιοθήκες στους ταμπλάδες και στα τζάμια.

Επισυνάπτεται σχετικό σχέδιο.

 

 

 

 

 

Ερώτημα 10

Όσον αφορά τις ταμπλάδες κλειστές βιβλιοθήκες, όλοι οι ταμπλάδες θα είναι από μασίφ δρυός ή από πλακάζ θαλάσσης επενδυμένο με δρυς;

Οι ταμπλάδες θα είναι  από μασιφαρισμένο  MDF με πηχάκι από ξυλεία  δρυός ,όχι μικρότερο από 8mm όπως  περιγράφεται ανωτέρω  (απάντηση ερωτήματος 4)

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

 

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους

 

 

 

Ανδρέας Δροσάκης

Πολιτικός Μηχανικός

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ