ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον υπ’ αριθμ. 03.12 Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Ξυλείας», για τις ανάγκες του υποέργου «Αποκατάσταση Νότιας Πτέρυγας Ι. Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους – Α΄ Φάση Κατασκευής: Επείγουσες αναστηλωτικές - στερεωτικές εργασίες με αποκατάσταση κελύφους»

13/05/2020

           

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία 

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη:

12/05/2020

Αριθμ. Πρωτ.:

255

 

Προς:

Όλους τους ενδιαφερομένους

 

 

ΘΕΜΑ: Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον υπ’ αριθμ. 03.12 Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Ξυλείας», για τις ανάγκες του υποέργου «Αποκατάσταση Νότιας Πτέρυγας Ι. Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους – Α΄ Φάση Κατασκευής: Επείγουσες αναστηλωτικές - στερεωτικές εργασίες με αποκατάσταση κελύφους»

 

Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις και αποφάσεις της κυβέρνησης “για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού”, μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του υπ’ αριθμ. 03.12 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ξυλείας», για τις ανάγκες του υποέργου «Αποκατάσταση Νότιας Πτέρυγας Ι. Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους – Α΄ Φάση Κατασκευής: Επείγουσες αναστηλωτικές - στερεωτικές εργασίες με αποκατάσταση κελύφους» από την Παρασκευή, 15/05/2020 για την Δευτέρα, 25/05/2020 και ώρα 10:00 π.μ..

Οι υπόλοιπες προθεσμίες που αφορούν τη διακήρυξη του διαγωνισμού μετατίθενται σε αντιστοιχία με την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

 

 

 

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας

της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους

 

 

 

 

Ανδρέας Δροσάκης

Πολιτικός Μηχανικός

 

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ