ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 03.03 διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικών υλικών», για τις ανάγκες του υποέργου υπ’ αρ. 4 της Πράξης: «Εργασίες αποκαταστάσεως στο βόρειο τμήμα της δυτικής πτέρυγας της Ι. Μονής Ιβήρων»

05/05/2020

           

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία 

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη: 05/05/2020

 

Αριθμ. Πρωτ.: 241

 

 

Προς:

Όλους τους ενδιαφερομένους

 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρ. 03.03 διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικών υλικών», για τις ανάγκες του υποέργου υπ’ αρ. 4 της Πράξης: «Εργασίες αποκαταστάσεως στο βόρειο τμήμα της δυτικής πτέρυγας της Ι. Μονής Ιβήρων»

 
Όσον αφορά στις απαιτούμενες περιγραφές, καθώς και στη συμπλήρωση του τυποποιημένου εντύπου της Τεχνικής Προσφοράς του παραρτήματος IV του διαγωνισμού του θέματος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω: 
 

ΟΜΑΔΑ Α – ΥΔΡΕΥΣΗ & ΘΕΡΜΑΝΣΗ

 

ΑΡΘΡΟ 12 της Ύδρευσης: Η αλλαγή αφορά σε σωλήνα 1 ¼’’ και όχι ¼’’.

Παρακαλούμε να υποβάλετε τις προσφορές σας στο διαγωνισμό σύμφωνα με αυτή τη διόρθωση.

 

ΑΡΘΡΑ 11, 12 & 13 της Ύδρευσης και 13 έως 18 για τη Θέρμανση για τα οποία δεν απαιτείται Παραπομπή Τεκμηρίωσης (prospectus) -δεν είχε σημειωθεί το σημείο της παύλας – στο αντίστοιχο τετράγωνο του φύλλου  συμμόρφωσης

Προστασία μόνωσης σωλήνων με εξωτερική επένδυση με φύλλο αλουμινίου.

Η παράδοση θα είναι σε φύλλα αλουμινίου, κατά προτίμηση διαστάσεων 1Χ2 μέτρα. Η ποσότητα των μέτρων που βγάζουν τα κομμάτια διαστάσεων 1Χ2 υπολογίζονται  στον παρακάτω πίνακα.

 

 

σωλήνα

2''

1  1/2"

1  1/4"

 1"

3/4''

1/2''

d σωλήνα σε m

0,0508

0,0381

0,03175

0,0254

0,01905

0,0127

μονωση σε 13m

0,026

0,026

0,026

0,026

0,026

0,026

διαμετρος d  σε m

0,0768

0,0641

0,05775

0,0514

0,04505

0,0387

περιμετρος  d*π  σε m

0,241152

0,201274

0,181335

0,161396

0,141457

0,121518

επικαλυψη  σε m

0,075

0,075

0,075

0,075

0,075

0,075

Σύνολο πλάτους λωρίδας σε m

0,316152

0,276274

0,256335

0,236396

0,216457

0,196518

Για πλάτος Λαμαρίνας

1

1

1

1

1

1

Ποσότητα Λωρίδων μέτρου για το ένα τεμάχιο λαμαρίνας

3,163036

3,619595

3,901145

4,23019

4,619855

5,088592

Κοπή κατά μήκος ή κατά πλάτος 

Κατά μήκος 

Κατά πλάτος 

Κατά πλάτος 

Κατά μήκος 

Κατά πλάτος 

Κατά μήκος 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ  ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ  1Χ2

6,326071

7,23919

7,80229

8,46038

9,23971

10,17718

Με τη στρογγυλοποίηση υπολογισμών m

6

7

7

8

9

10

 

 

ΑΡΘΡΟ 18: Θερμαντήρας νερου (μπόϊλερ) διπλής ενέργειας DIN 4803. Περιγράφεται στη σελίδα 72 της διακήρυξης.

 

ΑΡΘΡΟ 24:  Βαλβίδα πεταλούδας. Ενδεικτικός τύπος EBRO ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Ζ011Α Wafer GG25/316EPDM

 

ΑΡΘΡΟ 55: Αυτόνομη δίοδη θερμοστατική βαλβίδα ρυθμίσεως θερμοκρασίας νερού, με ρακόρ συνδέσεως και βάση Ονομ.διαμέτρου 1/2 ins. Θα τοποθέτηθεί στα κελιά και θα δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του θερμαντικού σώματος και συνεπώς του χώρου, θα είναι γωνιακού τύπου.

 

ΑΡΘΡΟ 57: Θερμοστάτης χώρου. Ηλεκτρονικός.

 

 

ΟΜΑΔΑ Α – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

 

ΑΡΘΡΟ 9:  Εταζέρα.  Θα είναι κατασκευασμένη από Νίκελ και Γυαλί.

 

 

ΑΡΘΡΟ 10:  Σαπουνοθήκη. Θα είναι κατασκευασμένη από Νίκελ.

 

ΑΡΘΡΟ 12 :Σκάφη πλυσίματος ρούχων από πορσελάνη με διαστάσεις επιφάνειας τουλάχιστον 55 φάρδος Χ 42 πλάτος. Το βάθος θα πρέπει να είναι ανάλογο για να καλύπτει την προδιαγραφή για 90 lit, με τις εξωτερικές τουλάχιστον διαστάσεις του. Ενδεικτικός τύπος Hartia specials

 

ΑΡΘΡΟ 16 : Αλλαγή : η λεκάνη της ντουζιέρας θα είναι από πορσελάνη, κατά τα λοιπά όμοια με την δοθείσα περιγραφή

 

ΑΡΘΡΟ 17 : Αναμικτήρας θερμού ψυχρού νερού με σταθερό καταιονιστήρα 1/2 ins. Ναι είναι η  μπαταρία ντουζιέρας.

 

ΟΜΑΔΑ Α - ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ

 

ΑΡΘΡΟ 4: Φλόγιστρο.Περιγράφεται στη σελίδα 79 της διακήρυξης.

 

ΑΡΘΡΟ 5: Στηρίγματα σωλήνων χαλκού διαφόρων διατομών ως 1 1/2'', ελαφρεως τύπου.

Θα υπολογισθούν μονά στηρίγματα ως ο πίνακας που ακολουθεί

 

Διαμέτρου  18 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm

τεμ.

380

Διαμέτρου  18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm

τεμ.

35

Διαμέτρου  22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm

τεμ.

61

Διαμέτρου  18 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm

τεμ.

45

Διαμέτρου  35 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm

τεμ.

79

ΣΥΝΟΛΟ

 

600

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6: Εξαρτήματα συνδεσης σωλήνων χαλκού διαφόρων διατομών ως 1 1/2'' (γωνίες, συστολικά, μαστοί, καμπύλες κ.λπ.) . Θα υπολογισθούν ως ο πίνακας που ακολουθεί

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8: Εξαρτήματα σύνδεσης σωλήνων PP-R διαφόρων διατομών.

Θα υπολογισθούν μονά στηρίγματα ως ο πίνακας που ακολουθεί  

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10: Εξαρτήματα στήριξης σωλήνων PVC διαφόρων διατομών

 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά ΕΛΟΤ 686/Β διαμέτρου Φ 40 mm

τεμ.

96

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά ΕΛΟΤ 686/Β διαμέτρου Φ 50 mm

τεμ.

35

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά ΕΛΟΤ 686/Β διαμέτρου Φ 75 mm

τεμ.

20

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. κατά ΕΛΟΤ 686/Β διαμέτρου Φ 100 mm

τεμ.

59

ΣΥΝΟΛΟ

 

210

 

 

ΑΡΘΡΟ 11: Εξαρτήματα σύνδεσης σωλήνων PVC διαφόρων διατομών

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β - ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

 

ΑΡΘΡΟ 10: Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm.

Ερώτηση : το κυτίο αυτό υπάρχει σε διαστάσεις Φ65 ή Φ80, ποιό θα ήταν προτιμότερο;

Απάντηση: το Φ80

 

ΑΡΘΡΟ 37 : Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης Τριφασικός με ουδέτερο και επαφής γειώσεως 380/220 V Εντάσεως 16 Α.

Οι τριφασικοί ρευματοδότες θα τοποθετηθούν σε πίνακα.

 

 

ΑΡΘΡΟ 38: Φωτιστικό σώμα φθορισμού, οροφής ή ανηρτημένο στεγανό προστασίας ΙΡ65, με πλαστικό πρισματικό κάλυμμα, με 2 λυχνίες 2x28 W, ισοδ. τύπου Petridis 3FLINDA 2/28-H T5.

Οι λαμπτήρες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι LED αντίστοιχου τύπου ώστε να εφαρμόζουν στο περιγραφόμενο φωτιστικό σώμα.

 

ΑΡΘΡΟ 39: Φωτιστικό σημείο κρεμαστό, απλό με λυχνιολαβή και έναν λαμπτήρα LED 7 W τύπου Α.

Ενδεικτικου τυπου ACALIGHT ΟΡΟΦΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ DL604A Η ΠΑΡΟΜΟΙΟ ME ΛΑΜΠΑ 10-12W 3000-3200K

 

ΑΡΘΡΟ 40: Φωτιστικό σώμα απλίκα επίτοιχη, με ένα λαμπτήρα LED 5 W τύπου Β

Ενδεικτικου τυπου ACALIGHT  ΑΠΛΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ OD5617WDLED

 

ΑΡΘΡΟ 41: Φωτιστικό σώμα απλίκα τύπου Γ με ένα λαμπτήρα LED 3 W

Ενδεικτικου τυπου ACALIGHT  DL447C ΓΙΑ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ ME ΛΑΜΠΑ 5W 3000-3200K

 

ΑΡΘΡΟ 42: Φωτιστικό σώμα επίτοιχο τύπου Δ με ένα λαμπτήρα LED 3 W

Ενδεικτικου τυπου ACALIGHT  CELIA2WBK ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ

 

ΑΡΘΡΟ 43: Φωτιστικό σώμα χελώνα τύπου Ε με ένα λαμπτήρα LED 5 W

Ενδεικτικου τυπου ACALIGHT   HI5192 Γκρι / Grey

 

ΑΡΘΡΟ 44: Φωτιστικό σώμα γλόμπος με ένα λαμπτήρα LED 5 W

Ενδεικτικου τυπου ACALIGHT  HI5192 Γκρι / Grey

 

ΟΜΑΔΑ Β – ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ

 

ΑΡΘΡΟ 3 – Κάψες καλωδίων διαφόρων διαμετρημάτων

Η προσφορά στην τιμή θα δοθεί για :

4 συσκευασίες των 100 τμχ για καλώδιο 3X1,5mm

1 συσκευασία των 100 τμχ για καλώδιο 2X4mm

5 συσκευασίες των 100 τμχ για καλώδιο 2Χ10mm

 

ΑΡΘΡΟ 4 – Κλέμμες βραδύκαυστες 30α

Η προσφορά στην τιμή θα δοθεί για :

60 τεμάχια των 2,5

40 τεμάχιο των 6

30 τεμάχια των 10

25 τεμάχια των 16

25 τεμάχια των 35

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 – Ρόκα καλωδίων διαφόρων τύπων σε συσκευασία των 100 τμχ.

Η προσφορά στην τιμή θα δοθεί για :

Στήριγμα ρόκα 10mm/25mm (Συσκ.100τεμ.)

Στήριγμα ρόκα 12mm/35mm (Συσκ.100τεμ.)

 

Τα μονογραμμικά σχέδια δεν είναι διαθέσιμα.

 

 

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

 

 

 

Ο χειριστής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αρχοντής Χρήστος - Γεώργιος

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ