ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διευκρινήσεις για το Σκευοφυλάκιο της Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας

21/04/2020

           

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία 

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη: 21.04.2020

 

Αριθμ. Πρωτ.: 215

 

 

Προς:

Ολους τους ενδιαφερομένους

 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπ’ αρίθμ. 01.01 Διαγωνισμό προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων επίπλων μετά των απαραίτητων οικοδομικών και Η/Μ εργασιών, μεταλλικών επίπλων, ειδικών προθηκών και ειδικών φωτιστικών για την επίπλωση και εξοπλισμό του Νέου Σκευοφυλακίου-Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους»

 
Όσον αφορά τις απαιτούμενες προδιαγραφές, καθώς και τη συμπλήρωση του τυποποιημένου εντύπου της Τεχνικής Προσφοράς του παραρτήματος IV, του διαγωνισμού του θέματος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω: 
 
1.    Ξυλεία δρυός
Η κάλυψη της απαίτησης για τη χρησιμοποίηση ξυλείας δρυός αρίστης ποιότητας, κατά το δυνατόν ισόβεννης, σωστά αποξηραμένης με μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία 10%, μπορεί να γίνει και με υπεύθυνη δήλωση.
 
2.    Κόλλα που θα χρησιμοποιηθεί για τις ενώσεις στα ξύλινα έπιπλα
Όσον αφορά στα πρότυπα BS 1186, BS 1203 και BS 1204, μπορούν εναλλακτικά να γίνουν δεκτές κόλλες οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 204 κατηγορίας D3. 
 
3.    Βαφές προθηκών
-     Το DIN 53153 έχει αντικατασταθεί με το ISO 2815
-     To ISO 1521/1971 μπήκε εκ παραδρομής, οπότε δεν απαιτείται 
-     Εκ παραδρομής αναγράφεται το ASTMB 17-64 αντί του σωστού ASTMB 117-64. Επίσης γίνεται δεκτό και το αντίστοιχο ευρωπαϊκό ισοδύναμο που είναι το ISO 9227.
 
4.    Οπτικές ίνες
Οι οπτικές ίνες απαιτείται να πληρούν τις προδιαγραφές πυρασφάλειας VDE 0207 ή BS6724, NFC 32323.
 

 

 

Για την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

 

 

 

Ο χειριστής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αρχοντής Χρήστος - Γεώργιος

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ