ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δημοσίευση σχεδίων σε υψηλότερη ανάλυση για τον υπ’ αρίθμ. 01.01 Διαγωνισμό προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων επίπλων μετά των απαραίτητων οικοδομικών και Η/Μ εργασιών, μεταλλικών επίπλων, ειδικών προθηκών και ειδικών φωτιστικών για την επίπλωση και εξοπλισμό του Νέου Σκευοφυλακίου-Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους»

16/03/2020
Μετά από αίτημα ενδιαφερόμενου δημοσιεύθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ σε υψηλότερη ανάλυση τα σχέδια για τον υπ’ αρίθμ. 01.01 Διαγωνισμό προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων επίπλων μετά των απαραίτητων οικοδομικών και Η/Μ εργασιών, μεταλλικών επίπλων, ειδικών προθηκών και ειδικών φωτιστικών για την επίπλωση και εξοπλισμό του Νέου Σκευοφυλακίου-Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους», ο οποίος έχει λάβει τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 89353.
 
Τα σχέδια βρίσκονται στην κατηγορία: Προς προμηθευτή: Διακήρυξη & Δημοσίευση στο Portal

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ