ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διόρθωση σφάλματος στον διαγωνισμό 02.07

26/11/2019

 

            

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Λαέρτου 22, Πυλαία  

Ταχ. Κωδ.: 57001

Ταχ. Θυρ.:  8915

Πληροφορίες

Τηλ.: 2310 888 553

Φαξ: 2310 888 646

Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη:

26/11/2019

Αριθμ. Πρωτ.:

555

 

Προς: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς  φορείς

ΘΕΜΑ:    Διόρθωση σφάλματος στον διαγωνισμό 02.07 με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α συστήματος 82179) για «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» για τις ανάγκες του υποέργου «Προμήθεια οικοδομικών υλικών», της πράξης: «Αποκατάσταση κτιρίου και δημιουργία μουσείου στο παλιό Βουρδουναριό της Ι. Μονής Παντοκράτορος»

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού προμήθειας του θέματος, με Α/Α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 82179, τέθηκε εκ παραδρομής στον προϋπολογισμό για το υλικό με Α/Α 3.11 η περιγραφή άρθρου : «Αστάρι ακρυλικής βάσης»,  αντί της ορθής  περιγραφής : «Αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών».

Παρακαλούμε να υποβάλετε τις προσφορές σας στο διαγωνισμό σύμφωνα με την ανωτέρω διόρθωση.

 

Ο χειριστής της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους

 στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Χρήστος – Γεώργιος Αρχοντής

πίσω - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ